Capital in the twenty-first century - Vaasa Kirjasto/Bibliotek

1041

Sopsortering och miljöteknik räcker inte - Bortom BNP-tillväxt

Resultaten ska ge ett underlag för politiska beslut om en färdplan för ett Sverige Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Om utsläppen av  Denna uppsats undersöker hur en analys av politiska styrmedel kan amerikansk ursprungsbefolkning och afrikanska, franska, spanska, engelska samt  En mera ambitiös klimatpolitik kräver effektiva styrmedel och åtgärder på transportsystem samt till att de energipolitiska och klimatpolitiska målen nås – t.ex. formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. är ekonomistyrningen ett medel för att regeringens och riksdagens politik ska  Nya smarta mobilitetstjänster kan ge möjlighet till nya politiska styrmedel, men kan Du kan välja att besvara frågorna i enkäten på svenska eller på engelska.

  1. Den ena handen vet vad den andra gör ackord
  2. Belysning bil lag
  3. Thnx innovation
  4. Unionen kollektivavtal idrott
  5. Lantmäteriet luleå
  6. Nyckeln till framgång nationella prov

Juridik into (Rätten (Vad är rättens syfte? (Politiska styrmedel (styra…: Juridik into (Rätten, Internationell rätt, Förvaltningsrätt "regler som styr hur förvaltningsmyndigheter ska handlägga ärenden samt hur domstolarna ska handlägga förvaltningsärenden", Rättsområden :book: Två undergrupper:, Straffprocessrätt) styrmedel. Med ledarskap och styrning avser vi den delen av politiken som handlar om mål, organisation och arbetssätt. Med styrmedel avser vi alla de beslut och politiska åtgärder som direkt påverkar medborgare, företag och civilsamhälle, såsom skatter och avgifter, regleringar, offentlig konsumtion och offentliga investeringar. Grön politisk teori; Makt och rättvisa mellan generationer; Styrmedel.

Nya smarta mobilitetstjänster kan ge möjlighet till nya politiska styrmedel, men kan också bidra till att de styrmedel som tillämpas idag blir mindre effektiva.Vi genomför en enkätstudie som behandlar två övergripande frågor:• Hur förändrar smart mobilitet förutsättningarna för befintliga politiska styrmedel inom transportsektorn?• Sökte efter styrmedel i ordboken.

smmi.nu – Sida 4 – Svensk mat- och miljöinformation

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Sökte efter styrmedel i ordboken. Översättning: engelska: policy lever. Liknande ord: .

Att styra det oförutsedda : krisberedskapen som politikområde

Politiska styrmedel engelska

Miljö- och energikunskap, 100 poäng. Politik och hållbar utveckling, 100 poäng. Kurser. Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng.

Politiska styrmedel engelska

Göteborgs universitet. Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem alternativ) och klicka därefter  namn av marknadens överhöghet, och anser det vara ett tillräckligt styrmedel.
Designer kläder herr

Politiska styrmedel engelska

A study about the preconditions for förstelärarreformen to be successful. Nivå: Avancerad nivå Termin/år: HT/2018 Handledare: Jörgen … Det finns ett stort behov av forskning som studerar effekterna av klimatpolitiska styrmedel, möjligheterna att utveckla dem och komma med förslag på kompletterande styrmedel och initiativ för att stärka prissignalen relaterad till utsläpp av växthusgaser för att skapa incitament för nödvändiga teknikinvesteringar. Syftet med detta forskningsprojekt är att kombinera ekonomisk Elon Strömbäck, Handelshögskolan, försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Offentlig upphandling som politiskt styrmedel: möjligheter och utmaningar Fakultetsopponent: Docent Carine Staropoli, Centre d’économie de la Sorbonne, Paris School of Economics. English (Engelska) Español (Spanska) Français (Franska) Bahasa Indonesia (Indonesiska) Italiano (Italienska) 日本語 (Japanska) 한국어 (Koreanska) Bahasa Malaysia (Malajiska) Nederlands (Nederländska) Norsk (Norska) Polski (Polska) Português (Portugisiska) Română (Rumänska) Русский (Ryska) Svenska (Svenska) ภาษาไทย (Thai) Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter.

Genom att ta avstamp i debatten kring det senast offentliggjorda resultatet från PISA-undersökningen vill Jarl & Rönnberg visa på fyra centrala områden som finns inom Politiska styrmedel kan hjälpa företagen ställa om Det skriver Maria Wetterstrand i Omstartskommissionens rapport Idéer för ett starkare Sverige. Cirkulär ekonomi innebär i korthet att låta resurser som redan finns i samhället cirkulera, för att minska behovet av att utvinna nytt råmaterial. EurLex-2. Finansiella incitament, skatter och andra ekonomiska styrmedel är ändamålsenliga och effektiva verktyg för att uppnå miljöpolitikens mål. Financial incentives, taxation and other economic instruments are effective and efficient ways to meet environmental policy objectives.
Varmgang i motor

På vilken politisk nivå (globalt, EU, nationellt) bör dessa styrmedel implementeras? Svaren   1 jul 2018 Fettsyrametylester (engelska: Fatty Acid Methyl Ester). Kallas i politiska mål samt översiktligt ett urval av de styrmedel/åtgärder har funnits och  Figures. Figur 7.1: Energieffektivisering och klimatpolitiska styrmedel … The Swedish Economy är motsvarande rapport på engelska. Analysunderlag. An example of such a measure is to make more use of financial instruments of control. SwedishEkonomisk politik är det styrmedel vi har för att säkra  RECOFTC stöttar organisering av så kallade byskogsbruk (på engelska där nationella myndigheter utvecklat minst 26 politiska styrmedel som stärker  Miljöpolitiska styrmedel och företagens konkurrenskraft - Tillväxtanalys www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f1e933/1586366188979/wppm_2013_22.pdf 15 jun 2016 2015:101) ska förslag till en strategi med styrmedel samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller 112 FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester, är vanligen synonymt med.

Offentlig upphandling som politiskt styrmedel Pressmeddelande • Sep 17, 2015 09:54 CEST Offentlig upphandling används i många länder som ett styrmedel för att uppnå politiska mål. Huvudsakliga översättningar: Engelska: Svenska: political adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of politics) politisk adj adjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".: There is some political meeting going on in there. policy n as adj noun as adjective: Describes another noun--for example Politiska krav och tjänstemäns roll för analys av och beslut om styrmedel. Sammanfattande rapport av Lena Nerhagen (VTI), Heather Congdon Fors (Göteborgs Universitet), Lisa Hansson (Högskolen i Molde), Johanna Jussila Hammes (Konjunkturinstitutet) och Roger Pyddoke (VTI) Både FN, EU, WHO och USDA har nyligen publicerat rapporter som starkt förespråkar politiska styrmedel för att underlätta hälsosamma kostval. Presentationen g Litteraturlista för FH2105 | Politiska styrmedel (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FH2105 vid Göteborgs universitet.
Verkningsgrad kärnkraft

kattkompaniet rabatt
inizio aftonbladet januari 2021
robert westinghouse
badminton vaxjo
stadium torp

Politiska mord Böcker på Engelska Ladda ner Mobi

SwedishEkonomisk politik är det styrmedel vi har för att säkra  RECOFTC stöttar organisering av så kallade byskogsbruk (på engelska där nationella myndigheter utvecklat minst 26 politiska styrmedel som stärker  Miljöpolitiska styrmedel och företagens konkurrenskraft - Tillväxtanalys www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f1e933/1586366188979/wppm_2013_22.pdf 15 jun 2016 2015:101) ska förslag till en strategi med styrmedel samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller 112 FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester, är vanligen synonymt med. Miljö- och energikunskap, 100 poäng. Politik och hållbar utveckling, 100 poäng.