Figur 4. Utviklingen i priser når kravet om hvit andel stiger. Øre

2320

Moden teknologi - For Jernbane

Miljødirektoratet bearbeider og forklarer tallene fra SSB og legger dette ut på Miljøstatus. SSB sine tall ikke var tilgjengelig på det tidspunktet jeg kommenterte tall fra Miljødirektoratet. SSB la til sine utslippstall for 2016 fram 6 dager etter at jeg hadde uttalt meg om tallene fra Miljødirektoratet. Det aller viktigste er uansett at begge kildene viser at Oslos utslipp synker kraftig fra 2015 til 2016. Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. En gjennomgang av Miljødirektoratets nyeste utslippstall for perioden 2015 til 20171 viser at: x Kommuner med en ordfører eller byrådsleder fra Arbeiderpartiet har kuttet 50 prosent mer enn kommuner med en ordfører eller en byrådsleder fra Høyre.

  1. Unionen kollektivavtal idrott
  2. Associate professor svenska

Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren SSB-statistikk, utslippstall for Bærum 2015 uten justeringer. Andelen personreiser med kollektiv, sykkel og gange var 48 prosent i 2016. Andelen jobbreiser i sommerhalvåret med kollektiv, sykkel og gange var 47 prosent i 2016. SSB: – For dårlige tall. SSB ikke har publisert utslippstall for enkeltkommuner siden 2012, og forklarer årsaken slik: Bakgrunnen for beslutningen er at Statistisk sentralbyrå (SSB) over lengre tid har vurdert kvaliteten på den kommunale energi- og utslippstatistikken som ikke god nok. Det utgjør cirka 20 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser, viser foreløpige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som ble lagt fram i dag.

samarbeid med Statens forurensningstilsyn. (SFT). Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet 4.

Figur 4. Utviklingen i priser når kravet om hvit andel stiger. Øre

View your status and upload certificates on My pages. Read more about how the tenancy review works ssb-server publish --type about --about {pub-id (this is the output from ssb-server whoami)} --name {Your pubs awesome name} Now it's time to create those invites! Just run ssb-server invite.create 1 and send those codes to your friends.

Figur 4. Utviklingen i priser når kravet om hvit andel stiger. Øre

Ssb utslippstall

De siste to årene har det imidlertid blitt lagt ned større ressur- SSB sine utslippstall inneholder kun de totale CO 2-utslippene for sjøfart og fiske. DNV GLs utslippstall basert på AIS-data er brutt ned på ulike fartøykategorier. DNV GLs tall viser at det er offshorefartøy, fiskefartøy og ferger som har høyest CO 2-utslipp i Norge. Publisering av utslippstall. SSB publiser utslippstall for alle kilder unntatt skog og arealbruk. Foreløpige utslippstall for de viktigste sektorene publiseres i juni påfølgende år, mens de endelige tallene med detaljert kildeinndeling kommer i november.

Ssb utslippstall

De har nå korrigert tallet til en nedgang på 3,4 prosent etter at de har kommet fram til at de tidligere utslippstallene for henholdsvis "industri og bergverk" og "energiforsyning" var for høye. I følge SSB er luftfartens andel av nordmenns utslipp på 2 prosent, mens en ny beregning fra Framtiden i våre hender viser at CO2-utslippet er på ca 7 prosent. Den totale klimaeffekten er imidlertid betydelig høyere enn CO2-utslippet alene. pdf Les Ssb klimagasser 08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og . 08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Utslipp til luft i Norge Publisert 8. juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker.
Mr thai bistro

Ssb utslippstall

Kommune. 26. jan 2017 Kollektivtrafikk – Utslipp i Akershus 2009 – 2014. På fylkesnivå suppleres tall fra SSB med utslippstall fra Ruter As. 55 % av alle kollektivreiser.

Undersøkelser gjort av  Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet 4. november 2020. Utslipp av klimagasser, 50,3, -2,3, -3, 7. Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for Utslippstall på kommunalt nivå foreligger nå igjen på Miljøstatus. no . 24. mar 2020 De forteller at hvordan utslippene i 2020 har blitt påvirket får vi først svar på når SSB publiserer utslippstall i 2021, selv om det sannsynligvis vil  10.
Ångra köp

Andelen jobbreiser i sommerhalvåret med kollektiv, sykkel og gange var 47 prosent i 2016. SSB: – For dårlige tall. SSB ikke har publisert utslippstall for enkeltkommuner siden 2012, og forklarer årsaken slik: Bakgrunnen for beslutningen er at Statistisk sentralbyrå (SSB) over lengre tid har vurdert kvaliteten på den kommunale energi- og utslippstatistikken som ikke god nok. Det utgjør cirka 20 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser, viser foreløpige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som ble lagt fram i dag. Mongstad verst. Det desidert største enkeltutslippet av CO2 i Norge i fjor, kom fra Statoils oljeraffineri på Mongstad, i Hordaland.

Som følge av endring i nivåtallene fra statistikken Sal av petroleumsprodukt, vil det bli en oppjustering av nivået på klimagassutslipp fra og med 2012. Tallene vil bli rettet ved neste publisering 8. juni. På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
1994 ibm pc debut

handledare ansökan
empati inom vården
vad är beroende och oberoende variabel
metro tidning insändare
adobe ps express
arteria carotis interna

Moden teknologi - For Jernbane

40 81 13 94. Mona Irene Andersen Engedal. mona.irene.andersen.engedal@ssb.no.