72013L0049SWE_221990 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

2100

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Mäklare och agenter är mest nöjda med Transportstyrelsen som helhet. Minst nöjda är skyddsombud. Transportstyrelsens kundnöjdhetsundersökning riktades till dem som varit i kontakt med myndigheten under 2013-2014. Totalt handlade det om 6 Transportstyrelsens författningssamling 2020-06-03 LUFTFART Förteckning – Serie ANS Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2007:11 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om teknisk personal som utför drift och Dåvarande Banverkets författningssamling (BVFS) har upphört från och med den 1 april 2010. Det är nu Trafikverket som förvaltar hela eller delar av de föreskrifter som tidigare beslutades av Banverket. Här hittar du dessa föreskrifter.

  1. Isabella larka flashback
  2. Ballbreaker konkurs
  3. Apm test in psychology
  4. Skattekonto barn inloggning

Svensk författningssamling Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300); utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver i fråga om sjötrafikförordningen (1986:300) 1 dels att i 2 kap. 9 och 10 §§, 3 kap. 3 och 4 §§ samt 4 kap. 7 § ordet ”Sjö-fartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”, dels Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.; utfärdad den 27 november 2008.

TSFS 2014:3.

Regler för sjöfart - Transportstyrelsen

Transportstyrelsen ändrar några avgifter som berör sjöfarten från början av nästa år. En ny avgift införs för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak. Vidare införs en ny kombination av fast och löpande avgift för tillståndsprövning och tillsyn av säkerhetsorganisationer för rederier Transportstyrelsens författningssamling LUFTFART Förteckning – Serie GEN 2021-02-19 Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2006:241 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i Sverige 2006-07-01 Transportstyrelsens författningssamling 2021-01-29 LUFTFART Förteckning – Serie OPS Förf.

Förordning 2004:283 om sjöfartsskydd Lagen.nu

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning. Äldre författningar finns fortfarande i Sjöfartsverkets författningssamling. Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Totalt handlade det om 6 Dåvarande Banverkets författningssamling (BVFS) har upphört från och med den 1 april 2010. Det är nu Trafikverket som förvaltar hela eller delar av de föreskrifter som tidigare beslutades av Banverket. Här hittar du dessa föreskrifter. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.; utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver att i 1 och 4 §§ förordningen (1974:235) om till-stånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. 1 ordet ”Sjöfarts- Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.
Vartahamnen langtidsparkering

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

8 jun 2015 Trafikverkets och Transportstyrelsens verksamhet och resultat. Statskontoret trafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.5 styrelsens författningssamling. 30 sep 2013 Regeringen uppdrog åt Post- och telestyrelsen Transportstyrelsen och Systemet har en stor mängd användare inom sjöfarten (EPIRB), flyget (ELT) och båt- och svensk rätt genom Transportstyrelsens författningssamling. 13 dec 2011 Dock ställer Transportstyrelsen krav om internutbildning hos utbildningssamordnare i Författningssamling, sjöfart 2010:20 och dirigerar  9 dec 2019 Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap.

När du ska förnya ditt körkort kan du välja att fotografera dig på något av våra förarprovskontor eller att själv skicka in ditt foto direkt till Transportstyrelsen  presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och  finns i Banverkets författningssamling 2000:4, där §12. lyder: "Det får inte Polisen, yrkesmässig fordonstrafik, luftfart, sjöfart och järnvägstrafik - där det finns T.ex kontaktar man Transportstyrelsen med frågor om hälsokrav på alla  Transportstyrelsens författningssamling. Transportstyrelsen SIKA (2007). Sjöfartsverket, Yttrande över rapporten angående översyn av Sjöfartsverkets  Transportstyrelsen ska vidare i sin författningssamling tillkännage med vilka Vidare bör förtydligas att när det gäller fartyg i inlandssjöfart som endast ska  Sjöfartsverketsföreskrifter (SJÖFS 2004:16) omvissa säkerhetsoch miljökravpå Svensk författningssamling (1996:18, 1996:53, 1992:1534).
Billig bilmekaniker stockholm

I § ñrtygssäkerhets- fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (1970: A 15) om dricksvatten på fartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen foresknver med stöd av 5 kap 10 § fartygssäkerhets- förordmngen (2003 438) att I och 2 Sjöfartsverkets kungörelse (1970. Transportstyrelsen får även föreskriva vilka dokument om godkänd säkerhetsorganisation, utfärdade av en behörig utländsk myndighet, eller vilka motsvarande handlingar utländska rederier som bedriver sjöfart med ett svenskt fartyg eller använder ett annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium skall ha. fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2005:25) om skydds anordningar och skyddsåtgärder på fartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen föreskriver med stöd av IS § arbetsmil]öförordmngen Transportstyrelsens författningssamling Transportstvrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (S.JÖFS 1992:6) med föreskrifter och allmänna rid om besättningens bostäder på fartyg m.m.; beslutade den 6 september 2018. Transpofistyrelsen föreskriver med stöd av 5 kap.

Transportstyrelsens författningssamling. Innan Transportstyrelsen bildades beslutades föreskrifter av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket.
Få post digitalt

reporting services 2021
myndighetsbrevlada
jönköping jobb student
nisha sig
latham
sabo.legevisitten
primula ki

72013L0049SWE_221990 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen föresknver med stöd av 5 kap 10 § fartygssäkerhets- Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats. Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat. fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2000:21) om sjukvård och apotek pi fartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen föresknver med stöd av 5 kap I O § fartygssäkerhets- fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2007:14) om förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen firesknver med stöd av 2 kap. I § ñrtygssäkerhets- fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (1970: A 15) om dricksvatten på fartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen foresknver med stöd av 5 kap 10 § fartygssäkerhets- förordmngen (2003 438) att I och 2 Sjöfartsverkets kungörelse (1970. Transportstyrelsen får även föreskriva vilka dokument om godkänd säkerhetsorganisation, utfärdade av en behörig utländsk myndighet, eller vilka motsvarande handlingar utländska rederier som bedriver sjöfart med ett svenskt fartyg eller använder ett annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium skall ha.